Uloga gradskog zelenila u poboljšanju kvalitete života

Uspješno provodimo projekt “Zelenilo u oblacima” financiran od Grada Dubrovnika pri Javnom pozivu za predlaganje projekata/programa iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

Zelenilo u oblacima je digitalna inventarizacija otvorenih zelenih površina koja će stanovnicima i javnim vlastima grada Dubrovnika pružiti informacije o tipovima, stanju i mogućnostima njihova razvoja.

Opći cilj projekta je razvoj sistematičnijeg pristupa u promišljanju o ulozi gradskih zelenih površina u okviru prostorno-planskih procesa.

Specifični ciljevi projekta su:

  • GIS inventarizacija i kategorizacija postojećeg stanja zelenih površina u Dubrovniku
  • Uspostava Web GIS aplikacije s mogućnošću dodavanja sadržaja o javnoj zelenoj površini
  • Edukacija građane o ulozi javnih zelenih površina kao dijelu zelenog katastra grada Dubrovnika.

GIS inventarizacija kategorija postojećih zelenih površina u gradu Dubrovniku je uspješno obavljena, a uspostava Web GIS aplikacije je u tijeku.

Budući da su krajnji korisnici projekta građani Dubrovnika, jedna od aktivnosti projekta je i njihovo educiranje o važnosti gradskog zelenila u urbanim krajobrazima grada.

Stoga je 22. listopada 2019. godine, u organizaciji našeg projektnog partnera udruge DEŠA-Dubrovnik, održano predavanje vanjske stručne suradnice na projektu – Mateje Leljak, mag. ing. prosp. arh. pod nazivom “Uloga gradskog zelenila u poboljšanju kvalitete života“.

Otvoreni prostori su područja koja nisu zauzeti gradnjom, a namijenjena su društvenim funkcijama na otvorenome (Ogrin,1982.)

Predavanjem se prisutnima predstavio projekt “Zelenilo u oblacima”, tipologija po kojoj su otvoreni zeleni prostori u gradu Dubrovniku klasificirani te je prikazano nekoliko primjera tipova otvorenih zelenih površina s općenitim informacijama o njima, stanjem na terenu i preporučenim smjernicama razvoja.

Na osnovu tih primjera bit će izrađena Web GIS aplikacija s kategoriziranim otvorenim zelenim površinama u gradu Dubrovniku, a kojom će se ujedno omogućiti aktivno sudjelovanje građana u davanju obilježja pojedine zelene površine, kao i smjernica daljnjeg razvoja koje mogu riješiti lokalne probleme vezane za prostorno planiranje.

Detaljnija tipološka podjela otvorenih zelenih površina ima dvojaku funkciju:prikazuje stanje otvorenih zelenih površina što služi za daljnja planiranja i upravljanja te doprinosi mogućoj uspostavi sustava gradskog zelenila (zelena infrastruktura).

Zelene površine imaju bitnu ulogu u oblikovanju gradskog prostora, a svojom funkcijom predstavljaju važan element u prostoru.

Razumijevanje ekoloških (očuvanje bioraznolikosti), ekonomskih (uvećana vrijednost nekretnina) i društvenih (zdravlje i rekreacija) koristi zelenih površina može dovesti do boljeg upravljanja takvim površinama i do povećanja kvalitete okoliša za sadašnje i buduće generacije. Blizina zelenih površina (i pojedinačnih elemenata poput stabala) u urbanim sredinama pružaju značajne ekološke koristi koje su povezane s ekonomskim uštedama i dobiti.

Edukacijom građana o važnosti gradskog zelenila u urbanim krajobrazima utječe se na njihov odnos prema vlastitim resursima.

Predavanje je održano u vrijeme građanske inicijative „Dani kolektivne sadnje drveća“ koja je pokrenuta  s idejom da svatko može zasaditi drvo i na taj način doprinijeti poboljšanju vlastite životne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Utoliko je participativnost građana na ovu temu dobila viši nivo.

Sudionici su na radionici ukazali na problematiku pojedinih zelenih prostora u gradu, važnost održavanja zelenih površina od strane javnih službi te su predlagali razne željene smjerove razvoja gradskog zelenila.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *