O nama

Doprinosimo razvoju zajednice inovativnim idejama, projektima i aktivnostima za društveno, financijski i okolišno održivo upravljanje prostornim resursima!

 

Aktivnosti koje provodimo:

Informiranje

Promicanje važnosti korištenja prostornih informacija i tehnologija za lakšu prilagodbu izazovima koje donosi digitalno doba i praksama koje doprinose održivosti sustava.

Izobrazba

Obrazovanje za održivi razvoj GIS tehnologijama i praktične primjene GIS-a u integriranim procesima održivog razvitka.

Savjetovanje

Savjetovanje u segmentu primjene GIS metoda i tehnika kao podrške procesima primijenjenog održivog razvoja te pronalaženju prikladnih inovativnih GIS rješenja.

 

Naš najveći izazov

Pokretanje organizacijskih, tehničkih i društvenih promjena integriranjem GIS tehnologija u procese
održivog razvoja te u svakodnevni život građana.

 

Više u izborniku Općenito.