Projekt “Ljuta mapa” – dio zelenog katastra Grada Dubrovnika

Projekt „Ljuta mapa“ financiran je od Grada Dubrovnika i Dubrovačko–neretvanske županije, a trajao je cijelu 2017. godinu. Projektom se aktiviralo građane, posebno one najmlađe, u korištenju GIS softvera te istovremeno promicalo autohtonu biljku – ljutu naranču, koja je dio zelenog katastra grada Dubrovnika. Glavni cilj projekta bio je pridonijeti povećanju održivog prostornog planiranja na području

Continue reading Projekt “Ljuta mapa” – dio zelenog katastra Grada Dubrovnika