„Pod budnim okom volontera“ je u punom zamahu!

DEŠA – Dubrovnik provodi projekt „Pod budnim okom volontera“ u okviru EU poziva Podrška organizatorima volontiranja za unaprijeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa, financiranog od strane Ureda za udruge RH i Nacionalne zaklada za razvoj civilnog društva, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ Europskog socijalnog fonda. Partneri u provedbi su udruga Bonsai, udruga

Continue reading „Pod budnim okom volontera“ je u punom zamahu!