Projekt Zlatni i aktivni u punom je zamahu

U travnju je provedena prva CROGIS-ova projektna aktivnost na projektu “Zlatni i aktivni” kojeg provodi udruga DEŠA Dubrovnik, zajedno s partnerom Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik, a koji sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.
Antonio Morić-Španić, koordinator projektnog elementa 2 (Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnog društva) održao je, u online okruženju, prvu GIS radionicu za predstavnike organizacija civilnog društva koji sudjeluju na projektu. Radionici je nazočilo osam sudionika, a po završetku iste sudionici su stekli znanja o osnovnim funkcionalnostima i sastavnim komponentama GIS tehnologije, važnosti GIS-a za gospodarski i društveni razvoj zajednice te područjima primjene GIS tehnologije.
U srpnju je naš koordinator sudjelovao u provedbi dvaju projektnih aktivnosti – održavanju fokus grupe za umirovljenike i provedbi druge u nizu GIS radionice za predstavnike organizacija civilnog društva koji sudjeluju na projektu.
Zajedno sa stručnjakinjom Petrom Marčinko, održana je fokus grupa za umirovljenike koji su uključeni u projektne aktivnosti putem koje je dobiven uvid u informiranost umirovljenika o značaju i važnost GIS tehnologije i kroz koju su ispitani njihovi stavovi i iskustva u korištenju GIS aplikacija u svakodnevnici. Također, kroz fokus grupu je provedena identifikacija i definiranje potreba umirovljenika za korištenje i razvoj GIS platforme koja će biti uspostavljena kroz buduće projektne aktivnosti.
Kroz održavanje druge u nizu GIS radionice za predstavnike organizacija civilnog društva koji sudjeluju na projektu (predstavnici udruga DEŠA Dubrovnik i Crveni križ Dubrovnik) polaznicima su ojačane digitalne kompetencije u okviru korištenja i primjene interaktivnih webGIS aplikacija otvorenog koda u projektnim aktivnostima koje udruge provode sa svojim korisnicima.
Tijekom provedbe fokus grupe i radionice s polaznicima je bila uspostavljena konstantna interaktivnost, a povratne informacije i refleksije od strane sudionika su evidentirane s ciljem što jasnije identifikacije i prilagodbe sadržaja za nadolazeće projektne aktivnosti, kako bi provedba istih bila što kvalitetnija, a tehnološka znanja i potrebe u/o GIS-u prilagođene okviru projektnih aktivnosti.
U listopadu je također održana fokus grupe za umirovljenike, te je provedena treća u nizu GIS radionica za predstavnike organizacija civilnog društva koji sudjeluju na projektu te analizi i evaluaciji radne verzije kreiranog webGIS portala opće namjene u okviru zajedničkog sastanka projektnih partnera.
Zajedno sa stručnjakinjom Petrom Marčinko, održana je fokus grupa za umirovljenike koji su uključeni u projektne aktivnosti putem koje je dobiven uvid u informiranost umirovljenika o značaju i važnost GIS tehnologije i kroz koju su ispitani njihovi stavovi i iskustva u korištenju GIS aplikacija u svakodnevnici. Također, kroz fokus grupu je provedena identifikacija i definiranje potreba umirovljenika za korištenje i razvoj GIS platforme koja će biti uspostavljena kroz buduće projektne aktivnosti.
Kroz održavanje treće u nizu GIS radionice za predstavnike organizacija civilnog društva koji sudjeluju na projektu (predstavnici udruga DEŠA Dubrovnik i Crveni križ Dubrovnik) polaznici su educirani o korištenju osnovnih programskih mogućnosti GIS aplikacije otvorenog koda.
Analizom i evaluacijom radne verzije kreiranog webGIS portala opće namjene predstavnici projektnih partnera su se osvrnuli na sadržajni i vizualni okvir portala, njegove funkcionalnosti, mogućnost ažuriranja informacija te eventualne korekcije i sastavnice unaprjeđenja webGIS portala koje je moguće realizirati u budućem periodu.