Dubrovačko zelenilo u oblacima

Projekt “Pluća grada” dobio je svoj nastavak! Potpisali smo ugovor za novi projekt pod nazivom “Zelenilo u oblacima” u partnerstvu s udrugom Deša-Dubrovnik. Projekt je financiran od Grada Dubrovnika pri Javnom pozivu za predlaganje projekata/programa iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

Slika 1. Zaštitno zelenilo padina Srđa

Projektom „Pluća grada“ napravljena je stručna podloga koja inventarizira, analizira, vrednuje i daje smjernice za razvoj određenih javnih zelenih površina u gradu Dubrovniku čime se olakšava strateško upravljanje zelenim sustavom grada.

Projekt „Zelenilo u oblacima“ predstavlja follow-up projekta „Pluća grada“, a njime će se digitalno (na Web GIS aplikaciji u okviru platforme projekta UP4C) inventarizirati i kategorizirati gradsko zelenilo čime se građanima pružiti informacije o tipovima, stanju i mogućnostima njihova razvoja.

Rezultat nepostojanja klasifikacije gradskog zelenila dovodi do nerazumijevanja uloge pojedinih tipova zelenila unutar gradskog prostora. Posljedica toga su najčešće općenite prostorno-planske odredbe koje su uglavnom slabije upotrebljive kao smjernice za oblikovanje pojedinih gradskih zelenih površina u kontekstu razvoja promišljenog zelenog sustava grada.

Ciljevi projekta su:

  • GIS inventarizacija i kategorizacija postojećeg stanja zelenih površina u Dubrovniku
  • Uspostava Web GIS aplikacije s mogućnošću dodavanja sadržaja o javnoj zelenoj površini
  • Edukacija građana o ulozi javnih zelenih površina kao dijelu zelenog katastra grada Dubrovnika.
Slika 2. Zelenilo oko dubrovačkih zidina

GIS je izvrstan alat za povećanje participacije građana i njihove uključenosti u ono što se događa u lokalnoj zajednici. On poboljšava suradnju i protočnost informacija između različitih institucija koji dijele i ažuriraju prostorne podatke.

Informacijski sustavi zelenih površina utemeljeni na prikupljenim prostornim i atributnim podacima o urbanim zelenim površinama alat su za ostvarivanje održivog gospodarenja zelenim površinama.

Uspostavom javno dostupnog informacijskog sustava zelenih površina omogućit će se efikasnije planiranje i održavanje zelenih površina, a provođenjem edukativnih aktivnosti ukazat će se na važnost očuvanja okoliša u urbanim sredinama i poticanje šire javnosti na aktivno sudjelovanje unutar sustava.

Slika 3. Park šuma Velika i Mala Petka

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *