Općenito

 

Što je CROGIS?
CROGIS je skraćenica za organizaciju punog naziva Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama čiji članovi svojim pro-aktivnim djelovanjem u zajednici nastoje maksimalno doprinijeti ostvarivanju općih ciljeva održivog razvoja.

 

Kako to činimo?
Uporabom GIS tehnologija odnosno digitalnom primjenom stručnih spoznaja i stečenog znanja o strukturama, procesima i odnosima u različitim domenama održivog razvoja.

 

Što su GIS tehnologije?
ICT alati za kreiranje, analiziranje i vizualiziranje geografskih objekata, odnosno pojava i događaja u prostoru.

 

Što ih čini tako posebnim?
Integracija zajedničkih operacija baze geografskih podataka, kao što su pretraživanja i statističke analize, s vizualnim geografskim analizama temeljenim na kartografskim prikazima.
To ih razlikuje od drugih informacijskih sustava te čini upotrebljivim za objašnjavanje događaja, kolaborativno rješavanje problema, predviđanje ishoda, planiranje i transparentno donošenje odluka.

Koja je svrha djelovanja organizacije?

  • Poticati korištenje GIS tehnologija za sveobuhvatno, racionalno, učinkovito i uključivo upravljanje prostornim resursima.
  • Olakšati uključenost zajednice u digitalno društvo Europske Unije i snalaženje s promjenama koje donosi digitalizacija.
  • Stvarati pozitivno okruženje za dugoročnu preobrazbu prema održivom razvitku zajednice.