Uspješno su odrađene CROGIS-ove projektne aktivnosti u okviru projekta “Pod budnim okom volontera”

Provedbom projekta “Pod budnim okom volontera” u udruzi CROGIS zaposlena je jedna osoba. Njena zadaća bila je, tijekom 10 mjeseci, provesti sljedeće projektne aktivnosti:

  • izraditi webGIS mobilnu aplikaciju
  • održati radionice o Open Street Map inicijativi
  • održati GIS radionice
  • pripremiti i tiskati 2 priručnika kao pomoć u održavanju radionica.

Web GIS mobilna aplikacija

Tijekom provedbe projekta, u dvorišta 2 osnovne škole postavljene su meterološke postaje za svakodnevno praćenje vremenskih uvjeta i pojava koje će postati dio lokalne mreže volontera promatrača vremenskih i klimatskih promjena.

Nakon postavljanja meteroloških postaja, učenici su prošli praktičnu obuku upravljanja meterološkom postajom kako bi podatke o prikupljenim klimatskim varijablama mogli upotrijebiti u praksi koju su održali članovi udruge Lovci na oluje. Meteorološku postaju će u školskom dvorištu održavati volonteri promatrači te rutinski pružati meteorološke podatke, kao što su temperatura, brzina vjetra i padaline. Na sljedećem linku možete pratiti podatke s meterološke postaje postavljene u OŠ Antuna Masle – Orašac.

Dobivene podatke, učenici će moći obrađivati, umrežavati i objavljivati putem mobilne GIS aplikacije koja je izrađena tijekom projekta. U razvoju aplikacije koristio se softver otvorenog koda koji je omogućio ponovno korištenje aplikacije čime će se osigurati održivost rezultata projekta. Učenici će tako biti obogaćeni novim znanjem i vještinama koje će im omogućiti sudjelovanje u volonterskom nadgledanju vremenskih pojava koje je od velike važnosti za praćenje klimatskih promjena te obavještavanju javnosti.

Potpuno razumijevanje atmosferskih pojava i upravljanje meteorološkim podacima nije bilo moguće bez razumijevanja osnovnih pojmova GIS-a.

Radionice

Cilj radionica bio je osnažiti škole (učenike i školske djelatnike) za izgradnju društvenog kapitala te djecu novim vještinama i znanjima za budućnost koje će ih poticati na volonterski rad. Prvi dio radionica koncentrirao se na teoretske osnove o Open Street Map inicijativi te Geografskim informacijskim sustavima. Drugi dio radionica podrazumijevao je demonstraciju praktičnog sudjelovanja u izradi osnovne karte svijeta koja će se nadograđivati prikupljenim meterološkim podacima s meteoroloških stanica postavljenim u dvorištima osnovnih škola u Župi Dubrovačkoj i Orašcu, kao i praktični dio rada u QGIS-u (Las Palmas 2.18.). Škole na taj način sudjeluju u prikupljanju podataka te njihovoj obradi i vizualizaciju u GIS-u.

Priručnici

Priručnik za Open Street Map sadrži osnovne informacije o projektu otvorene karte svijeta, te praktični dio rada u webGIS aplikaciji “Pod budnim okom volontera” u kojem su prikazani koraci unosa novih podataka u otvorenoj tehnologiji.

Priručnik za rad u QGIS aplikaciji, osim teoretskog dijela o GIS-u i korisničkom sučelju QGIS-a, sadrži i prikaze rada sa slojevima, kreiranja novih prostornih podataka, prostornih analiza, uređivanja i klasificiranja podataka, itd. Izrađen priručnik služi kao pomoć u održavanju radionica, a posebice kao podsjetnik o radu u QGIS-u nakon završetka projekta.

Održivost projekta

U svrhu održivosti, većina projektnih aktivnosti bila je usmjerena na obogaćivanje djece osnovnoškolske dobi novim inovativnim tehnološkim vještinama i znanjima za budućnost koje mogu pružiti postavljene stalne meterološke postaje te njihovo umrežavanje kroz GIS aplikaciju. Podaci dobiveni mjerenjima te prikazima u webGIS aplikaciji mogu se koristiti u prostornom planiranju, poljoprivredi, dugoročnom praćenju klimatskih promjena, itd.

Ipak ono što garantira održivost rezultata projekta jesu aktivnosti usmjerene na osnaživanje djelatnika škola – budućih voditelja i motivatora školskih volonterskih aktivnosti. Ugrađene meteorološke postaje i izrađena mobilna aplikacije ostaju mjesto volontiranja i sakupljanja znanja i vještina malih i velikih školaraca i nakon završetka projekta.

Volontiranje

U vremenu u kojem živimo poticanje mladih na volontiranje ima višestruku važnost. Ono je iskustveni način odgoja mladih za aktivnu građansku ulogu u razvoju socijalnog i demokratskog društva. Jednako važnu ulogu volonterstvo ima u razvoju samopoštovanja i vrijednih socijalnih vještina važnih za razvoj svakog pojedinca. Upravo stoga, škola kao ključni nositelj odgoja i obrazovanja može imati važnu ulogu u promicanju vrijednosti koje se volontiranjem afirmiraju. Sloboda izbora, razvoj osobnih potencijala, promocija i zaštita ljudskih prava, briga za održivi razvoj i interkulturalno učenje neke su od najvažnijih vrijednosti koje mogu značajno utjecati na društveni razvoj mladih.

Izvor:

http://desa-dubrovnik.hr

Naslovna

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *