Srednje škole na Braču i Visu bogatije su za GIS iskustvo

Krajem siječnja 2019. godine završen je projekt ”Srednjodalmatinski otoci na valovima digitalne kartografije” koji je udruga CROGIS provodila tijekom nekoliko mjeseci u suradnji s dvjema obrazovnim ustanovama s područja srednjodalmatinskih otoka, a koji je sufinanciran od strane Splitsko-dalmatinske županije. ”Srednja škola Brač” iz Supetra te ”Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo” iz Visa u svojstvu projektnih partnera su logistički potpomogle uspješnu provedbu i realizaciju predviđenih projektnih aktivnosti.

Uspješan završetak projekta ostvaren je provedbom predviđenih stručno-edukativnih radionica o GIS tehnologiji u prostorima školskih učionica informatike, a sudionici aktivnosti okupili su nastavno osoblje škola, učenike, predstavnike javnog i civilnog sektora koji su prepoznali mogućnosti i benefite implementacije GIS tehnologije u svojem području rada i djelovanja.

Navedene aktivnosti primarno su osmišljene s ciljem jačanja digitalnih kompetencija otočnih razvojnih dionika na području otoka Brača i Visa u domeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Korisnici projekta su, po završetku odslušanih edukacija, unaprijedili razvojnu razinu svojih digitalnih kompetencija, primarno kroz osposobljavanje za uporabu otvorenih programskih GIS aplikacija, njihovom instalacijom, upoznavanjem s temeljnim programskim alatima i trakama iste, preuzimanju prostornih podataka otvorenog koda s Interneta, uvozom istih u programsku aplikaciju njihovom modeliranju i uređivanju te, u konačnici, samostalnih generiranjem jednostavnih kartografskih vizualizacijskih grafičkih priloga.

Kako se edukativna aktivnost kroz stručne edukacije posebno doticala lokalnih razvojnih resursa i prostornih problema, s naglašenim segmentom održivog upravljanja otočnim resursima,  u sinergiji dionika iz obrazovnog, neprofitnog i javnog otočnog sektora stvoreni su temelji uspostave održivog razvojnog modela budućeg upravljanja prostornim resursima.

Navedena aktivnost u Supetru predstavlja dodatnu vrijednost budućoj implementaciji Operativnog plana razvoja pametnog Grada – Smart City Supetar 2019. – 2023. gdje je GIS tehnologija prepoznata kao jedna od ključnih razvojnih tehnologija za upravljanje i praćenje prostornog stanja infrastrukturnih i okolišnih podataka.

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ukupno je obuhvaćeno 26 izravnih korisnika tj. osoba koje su kroz navedeni projekt stručno osposobljene za korištenje i primjenu GIS programske aplikacije otvorenog koda u vlastitom radnom okružju. Među navedenim korisnicima,  11 osoba je obuhvaćeno na otoku Visu i 15 osoba u Gradu Supetru.

 

Osim navedenih edukacijskih aktivnosti te pripremnih i diseminacijskih aktivnosti, jedna od ključnih projektnih aktivnosti obuhvatila je pripremu, izradu i tisak promotivnih letaka o tematici projekta.

Ovim malim projektom Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama je ponajviše nastojao ostvariti inicijativni impuls u motivaciji i poticanju mladog otočnog stanovništva za razvojno usmjerenje u području STEM-a i ICT-a tj. usmjeravanju prema fakultetskim ustanovama specijaliziranim za navedena područja. Iako je projekt primarno bio usmjeren, između ostalih dionika, prema nastavnom osoblju iz područja prirodoslovlja i IKT-a, edukativne radionice u velikoj su mjeri pohađali i učenici srednjih škola, posebice u Srednjoj školi Brač, što je polučilo izravan efekt prema motivaciji i poticanju mladog otočnog stanovništva prema ranije navedenom specifičnom cilju projekta.

Realizacijom projektnih aktivnosti stvoreni su polazni temelji buduće održive suradnje CROGIS-a i nosivih obrazovnih ustanova na području srednjodalmatinskih otoka s ciljem modernizacije, digitalizacije i razvoja obrazovanja na dalmatinskim otocima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *