Sudjelovali smo na projektu HvaR&D

Projekt „HvaR&D – Uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju otoka Hvara“ pokrenut je s ciljem modernizacije gimnazijskog programa Srednje škole Hvar, prije svega u STEM i ICT području, u svrhu bolje pripreme učenika za uspješnije daljnje školovanje i/ili bolje pripreme za tržište rada.

Projektni ciljevi su: 1. Modernizacija obrazovanja u svrhu pripreme učenika gimnazijskog programa Srednje škole Hvar za uspješno daljnje obrazovanje i pripremu za tržište rada uvođenjem inovativnih sadržaja i metoda poučavanja kroz nove kurikulume u fakultativnoj nastavi iz područja geografije, biologije i fizike uz praktičnu primjenu GIS-a prilagođenu lokalnim prilikama i korištenja zvjezdarnice na Hvaru. 2. Jačanje kompetencija nastavnika SŠ Hvar u području definiranja ishoda učenja i kreiranja kurikuluma (s obzirom na cjelovitu kurikularnu reformu) i jačanje nastavničkih kompetencija u njihovom nastavnom području (geografija, fizika, biologija, informatika) te njihovo osposobljavanje za rad i poučavanje u GIS-u.

Modernizacija obrazovanja u Srednjoj školi Hvar ostvarit će se uvođenjem novih predmeta fakultativne nastave, i to iz područja geografije, biologije i fizike. U tu svrhu izradili su se potpuno novi kurikulumi pod nazivom GEOINFORMATIKA (fakultativna nastava iz geografije), BOTANIKA MEDITERANSKIH KULTURA (fakultativna nastava iz biologije) i SOLARNA ASTRONOMIJA (fakultativna nastava iz fizike). Nastava će se odvijati uz aktivnu upotrebu GIS tehnologije, što osim kabinetskog rada, podrazumijeva i uključivanje praktičnog rada kroz rad u GIS aplikaciji te terensku nastavu. Na terenskoj nastavi se planira da učenici obilaze različite lokacije na otoku, prikupljaju i pohranjuju podatke pomoću GPS uređaja, na temelju kojih će izrađivati i interpretirati interaktivne digitalne tematske karte. Učenici će tako ovladati modernom i sveprisutnom GIS tehnologijom te istovremeno dodatno proučavati prirodne, kulturne i tehnološke resurse otoka na kojem žive.

Nastavnici su, pak, prošli intenzivnu edukaciju o radu sa QGIS aplikacijom u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (Geografski odsjek), nakon koje bi trebali biti osposobljeni za rad i poučavanje u GIS-u. Osim toga, nastavnici su odslušatli niz predavanja koje će su vodili metodičari sa PMF-a kako bi nadogradili svoja znanja i kompetencije u području izrade kurikuluma i definiranja ishoda učenja, nakon kojih će biti osposobljeni izraditi moderan kurikulum usklađen s principima Cjelovite kurikularne reforme.

Naši članovi Antonio i Martina su u projektu sudjelovali kao vanjski suradnici, i to pri izradi priručnika za GIS i kartografiju te metodičkog priručnika za nastavnike fakultativnog predmeta Geoinformatika u geografiji. Priručnik za GIS i kartografiju će služiti nastavnicima koji su osposobljeni za rad u GIS-u za lakše i kvalitetnije provođenje nastave temeljene na GIS alatima. Priručnik daje uvid u osnovne korake instalacije QGIS programskog paketa te uvod u korisničko sučelje. Isto tako, u njemu se objašnjava kako raditi sa slojevima (projekcije, selektiranje, vizualizacija, uređivanje prostornih podataka) te kako primijeniti prostorne vektorske i rasterske analize. Metodički priručnik za nastavnike fakultativnog predmeta Geoinformatika u geografiji ima za svrhu olakšati planiranje nastave i pomoći pri realizaciji nastavnog procesa kroz definiranje i obrazloženje jasnih i mjerljivih ishoda učenja, kao i pripadajućih primjera zadatka za njihovu provjeru. On predstavlja nadopunu Kurikulumu fakultativnog predmeta Geoinformatika u geografiji koji su izradili nastavnici Srednje škole Hvar te Priručniku za rad u QGIS programskom paketu.

Razvojem geografskih znanstvenih spoznaja i postignuća, uslijed složenih i dinamičnih prostornih promjena te propulzivnog razvoja tehnoloških dostignuća, proporcionalno je rasla potreba i nužnost za osuvremenjivanjem metoda i oblika poučavanja Geografije u srednjoškolskom obrazovnom ciklusu, stvarajući tako plodno tlo za integriranje GIS-a u nastavni proces Geografije. Uvođenje GIS tehnologije u nastavu Geografije pretpostavka je razvoja posve inovativne razine promišljanja i analiziranja prostornih sadržaja, veza, procesa i odnosa. S druge strane, generira se dinamično i kreativno radno okružje u kojem učenik dobiva priliku za veću motivaciju i autonomiju, sagledavajući i istražujući problematiku prostora koji ga okružuje kroz potpuno novu dimenziju.

Tako je projektom HvaR&D napravljen značajan iskorak u srednjoškolskom obrazovanju Republike Hrvatske te je nastavnom predmetu Geografija pridodana razvojna inovativna dimenzija implementacijom jednog od najvažnijih koncepata suvremene geografije – geografskih informacijskih sustava.

Izvor: www.hvard.eu

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *