Dobrodošli u Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama!

Dragi GISoljupci, zagovornici održivog razvoja i svi koji to želite postati, dobrodošli na službenu web stranicu Centra za održivi razvoj GIS tehnologijama – CROGIS!

Okupljanjem mladih GIS stručnjaka voljnih postati pokretačima primijenjenog održivog razvoja u svojim zajednicama, CROGIS organizacija dobila je svoju operativnu strukturu.

Primijenjena održivost relativno je nov koncept u jačanju održivosti zajednice koji je u Hrvatskoj uzeo maha tijekom posljednjih godina, i to uglavnom primjerom razvoja pametnih gradova. Njime se u prakse održvog razvoja nastoje integrirati stručne spoznaje i nove tehnologije kojima bi se rješavali praktični problemi iz svakodnevnog života građana, čuvao okoliš i priroda te osigurala bolja kvaliteta života u zajednici. Navedena koncepcija bila je nit vodilja u definiranju ciljeva osnivanja CROGIS-a.

Prvi cilj…

…promovirati i popularizirati geoinformacijske tehnologije u planiranju, uspostavi i upravljanju procesima održivog razvoja

Primarni je cilj osnivanja CROGIS-a promovirati i popularizirati geoinformacijske tehnologije u planiranju, uspostavi i upravljanju procesima održivog razvoja. To će se, prije svega, nastojati postići obrazovanjem i informiranjem o izazovima koje donosi digitalno doba te poticanjem i usmjeravanjem djelovanja zajednice u korist održivog razvoja.

Drugi cilj…

…integrirati geoprostorne tehnologije u društvene sfere koje upravljaju prostornim resursima

Geoprostorne tehnologije omogućuju analizu prostornih podataka, objašnjavanje događaja, kolaborativno rješavanje problema, planiranje ishoda, transparentno donošenje odluka i učinkovito upravljanje. Njihova moć se, prema tome, ogleda u pokretanju organizacijskih, tehničkih i društvenih promjena koje zajednicu vode temeljnim vrijednostima i načelima održivom razvitka prema općim ciljevima održivog razvoja (stabilan gospodarski razvoj, pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti i zaštita okoliša).

Treći cilj…

…poticanje svijesti o važnosti otvorenih podataka i sustava

Sveobuhvatan, održiv i uključiv pristup kakav pružaju GIS tehnologije, daje potporu dobrom upravljanju na principima transparentnosti i participativnosti na svim institucionalnim razinama, potiče izgradnju dijaloga te tako osnažuje lokalnu zajednicu za aktivnim sudjelovanjem u kreiranju i provedbi procesa održivog razvoja. Upravo poticanje svijesti o važnosti otvorenih podataka i sustava, kao jednog od temeljnih resusa za primijenjivi održivi razvoj, koji stvara jednake mogućnosti za sve i omogućuje prilagođavanje procesa održivog razvoja potrebama zajednica, predstavlja treći cilj osnivanja CROGIS-a.

Naš proaktivni tm će na ovim web stranicama s Vama komunicirati informacije od djelovanju, projektima i događajima u organizaciji CROGIS-a, kao i novostima iz područja GIS-a i ostvarenja ciljeva održivog razvitka u Hrvatskoj i svijetu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *