Djelovanje CROGIS-a ostvaruje se u tri područja

Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama svoje će ciljeve osnivanja i rad ostvarivati u tri područja: informiranje, izobrazba i savjetovanje.

 

INFORMIRANJE

CROGIS će, sa ciljem promjena vrijednosti i ponašanja javnosti te lakše prilagodbe novitetima i koristima koje donosi digitalizacija podataka i nove tehnologije, redovito informirati javnost o svom djelovanju, projektima i događajima u organizaciji CROGIS, kao i novostima iz područja GIS-a i ostvarenja održivog razvitka u Hrvatskoj i svijetu. Time se nastoji podizati svijest o potencijalu geoprostornih tehnologija te poticati javnosti o većem korištenju istih.

Kako bi popularizirao GIS, posebno među mladima, CROGIS će svojim djelovanjem nastojati istraživati korisničko razumijevanje tehnologija geografskih informacijskih sustava i upotrebu GIS aplikacija u javnim i privatnim sferama društva, izdavati elektroničke publikacije koje populariziraju GIS znanost u zajednici te provoditi ostale aktivnosti koje populariziraju GIS znanost i tehnologije te aktivno promiču održivi razvitak u regiji i svijetu.

IZOBRAZBA

Obrazovanje za održivi razvoj geoinformacijskim tehnologijama predstavlja podršku radu svih aktera uključenih u integrirane procese održivog razvitka, omogućuje stjecanje sposobnosti i vještina te brzu i laku prilagodbu na sve izazove koje donosi digitalno doba, potiče sudjelovanja javnosti i organizacija civilnog društva u donošenju odluka, potiče inovativnost te poboljšanja efikasnosti i unaprjeđenja djelatnosti poput turizma, zaštite okoliša, javne uprave, demografije, upravljanja kriznim situacijama, prostornog planiranja, školstva, poljoprivrede, znanosti, itd.

Izobrazbom će se nastojati redovito organizirati i provoditi edukacije GIS-a i praktične primjene geovizualizacijskih tehnologija integriranih u web sustav, održavanjem radionica, seminara, konferencija, manifestacija, studijskih posjeta članova, stručnih skupova, izložbi, javnih tribina, itd.

SAVJETOVANJE

Djelovanje u ovom polju nastojat će se ostvariti u segmentu primjene GIS metoda i tehnika te iznalaženju inovativnih GIS rješenja kao podrške primijenjenog održivog razvoja, kao što je transparetno i participativno prostorno planiranje, osnaživanje lokalne zajednica, zaštita prirode i okoliša, promicanje etičkih i moralnih načela u suživotu s prirodnim i kulturnim nasljeđem te razvijanje i osnaživanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika iz područa STEM.

JAVNOST DJELOVANJA ORGANIZACIJE

Kao odgovorna neprofitna organizacija svoj rad i rezultate činit ćemo dostupnim javnosti te ćemo zagovarati otvorenu komunikaciju izražavanja vlastitog stava i mišljenja. Javnost djelovanja osigurava se izvješćivanjem članova o radu, javnim priopćivanjem putem internetske stranice organizacije te društvenih mreža, izradom i objavljivanjem godišnjih opisnih i financijskih izvješća o radu organizacije.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *