Partneri smo u novom projektu DEŠE – Dubrovnik

Kroz Poziv : Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa koji se provodi u okviru ESF-a Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, Udruga DEŠA

Continue reading Partneri smo u novom projektu DEŠE – Dubrovnik

Sudjelovali smo na projektu HvaR&D

Projekt „HvaR&D – Uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju otoka Hvara“ pokrenut je s ciljem modernizacije gimnazijskog programa Srednje škole Hvar, prije svega u STEM i ICT području, u svrhu bolje pripreme učenika za uspješnije daljnje školovanje i/ili bolje pripreme za tržište rada. Projektni ciljevi su:

Continue reading Sudjelovali smo na projektu HvaR&D