Zlatni i aktivni

DEŠA – Dubrovnik, zajedno s partnerima Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik i udrugom CROGIS, provodi projekt „Zlatni i aktivni“ kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom Zlatni i aktivni (ZA) ojačat će se kapaciteti organizacija civilnog društva osmišljavajući raznovrsne aktivnosti kako bi se pomoglo ljudima starije životne dobi da se ne prepuste apatiji i socijalnoj isključenosti. Umrežavanjem partnera stvorit će se uvjeti za sretnu i ispunjenu starost korisnika naših programa koji će jačati društvene veze, emocionalnu potporu, učiti nova znanja i vještine, ali će se osmisliti i nova inovativna rješenja koristeći moderne GIS tehnologije kako bi se unaprijedila razina socijalnih usluga u zajednici te osiguralo da informacije o njima budu dostupne svima.

Trajanje projekta je 36 mjeseci, a aktivnosti će se provoditi kroz 15 programa:
1. program dnevnih aktivnosti slobodnog vremena
2. pet programa poticanja tjelesnih i psihičkih aktivnosti (ples, aerobik, fizioterapija, joga, nordijsko hodanje)
3. četiri programa kulturno-umjetničkih aktivnosti (literarno-recitatorske grupe, dramske grupe, likovne grupe, izrada nakita)
4. tri programa prevencije usamljenosti (patchwork, crtanje i slikanje, tradicionalne vještine, vez, recikliranje i gastro radionice)
5. program očuvanja zdravlja i prevencija bolesti
6. program za psihosocijalnu aktivaciju
7. program za poticanje cjeloživotnog učenja i stjecanja novih znanja i vještina (strani jezici, informatika)
8. dva programa korištenja GIS tehnologija za umirovljenike
9. program međusobnih natjecanja starijih osoba i mladih u području općeg znanja.

Korisnici programa su umirovljenici s područja Dubrovačko–neretvanske županiji.

Doprinos CROGIS-a ostvarenju projektnih ciljeva očitovat će se gradnjom GIS platforme, obučavanjem djelatnika organizacija civilnog društva o postavljanju novih prostornih slojeva te upoznavanjem umirovljenika o korištenju GIS tehnologija. Projektom je planirano zapošljavanje jedne osobe iz CROGIS-a na period od 30 mjeseci na pola radnog vremena. Provedba projekta započela je u listopadu 2020. godine, a uključivanje CROGIS-a u provedbu istog predviđeno je u ožujku 2021. godine.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost udruge DEŠA-Dubrovnik.